Гравити Дизайн
За Нас Архитектурни проекти Контакти
Английски Български

СЪОБЩЕНИЕ
във връзка с проектно предложение BG16RFOP002-2.073-18618


На 25.09.2020г. “Гравити Дизайн”ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-18618-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, с код на процедурата BG16RFOP002-2.073 по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. с приоритетни оси ”Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, съфинансирана от Европейския съюз.
Наименование на проекта:
Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултата от епидемичния взрив от COVID-19.
Цел на проекта:
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последствията от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места В резултат от изпълнението на процедурата се очаква след получената подкрепа фирмата да продължи дейността си въпреки пандемията COVID-19 и икономическите последствия от нея.
Дата на стартиране: 25.09.2020г.
Дата на приключване: 25.12.2020г.
Стойност на проекта:Стойността на проекта е 10000лв, от които 8500лв. са финансиране от ЕС и 1500лв. са национално финансиране.


Фирмата ГРАВИТИ ДИЗАЙН ООД е с опит в архитектурното проектиране на българския и международния пазар. В момента тя разполага с екип от 14 служители, 11 от които архитекти. Работи и с група от инженерни специалисти по всички части на инвестиционното проектиране. Дейността й обхваща всички фази на проектантския процес – прединвестиционни проучвания и консултации, изработка на идейни проекти, техническа и работна проектна документация, съдействие при определяне на изпълнител, авторски надзор при реализирането на инвестиционния проект, до неговото завършване и въвеждане на обекта в експлоатация.


Фирмата изработва проекти за вили, хотели, жилищни, административни и обществени сгради в неповторим стил и с гарантирано качество.


В последните години ГРАВИТИ ДИЗАЙН създаде изключителни сгради, образец на съвременната българска архитектура, дискретно съчетаващи местните стилови традиции и отчитащи особеностите на обкръжаващата ги среда – морски и планински хотелски комплекси, вили и жилищни кооперации, сгради с обществени функции. Резултатите от креативния дух на колектива могат да бъдат открити в София, Варна, Банско, Пампорово, Приморско, Созопол.


Фирма ГРАВИТИ ДИЗАЙН гарантира естетичното съчетаване и удовлетворяването на Вашите вкус и архитектурни желания в процеса на съвместна работа. Приоритет за нас са качественият продукт и професионалното обслужване.

2008 © ГРАВИТИ ДИЗАЙН. Всички права запазени.